Alliantie van theaters

Over ons

In 2016 ontstaat bij zeven grote theaters het idee om als alliantie van theaters gezamenlijk initiatieven te ontplooien voor het in samenwerking met producenten uitbrengen van bijzondere theaterproducties. Een unieke ondernemende constructie waarbij de theaters een producent de opdracht geven een voorstelling te maken en waarbij het (financiële) risico mede door deze theaters wordt gedragen. 

Bij de eerste Theateralliantie-productie Fiddler on the Roof (geproduceerd door Stage Entertainment) regent het sterren en is ook de kaartverkoop geweldig goed. Door dit succes werd de samenwerking tussen de theaters in deze alliantie verder bestendigd. 

De kern van de Theateralliantie vormt de zogenaamde stuurgroep. Deze bestaat uit de zeven deelnemende theaters en bepaalt de activiteiten van de stichting – zoals uit te brengen titels en bijbehorende speelplannen – en zij stelt het meerjarenbeleidsplan inclusief de financiële dekking hiervoor vast. 

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder, die het bureau aanstuurt, het beleid voorbereidt en de activiteiten uitvoert. De stichting kent een raad van toezicht met vier leden en wordt ondersteund door een programmacommissie en marketingcommissie. Het organisatiebureau van de stichting bestaat uit vier vaste medewerkers; een directeur-bestuurder, coördinator bureau en programmering, productieleider en marketing medewerker. Aangevuld met een vaste groep zzp’ers bestaande uit een controller, financieel medewerker en drie marketingmedewerkers.  

Historie

In 2013 richtten Joop en Janine van den Ende op persoonlijke titel de Stichting Theateralliantie op, met als doel bij te dragen aan de realisatie van grootschalige interdisciplinaire theaterstukken in Nederland. Als eerste werd in samenwerking met het Holland Festival de internationale hit-productie War Horse naar Nederland gehaald. Hierna volgde de origineel Nederlandse productie De Tweeling (2015). Deze voorstelling kwam tot stand in samenwerking met het V-Fonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) en het Nationaal Theater Fonds. 

Omdat dit initiatief van de grote theaters heel goed aansloot bij de oorspronkelijke doelstelling van de stichting, juichte Joop van den Ende dit initiatief toe en stelde hij de zeggenschap Stichting Theateralliantie ter beschikking aan deze initiërende theaters.  

Wie zijn wij?

Connectors

De Theateralliantie is de schakel tussen verschillende partijen in de theaterbranche. Wij stimuleren co-creatie met kwalitatieve producties als resultaat.

Facilitators

Coördinator, financier, coproducent en marketeer. We zetten ons op verschillende vlakken in voor producties die leiden tot onvergetelijke theaterervaringen.

Innovators

Door samen te werken halen we het beste uit theaterproducties. De verrassende combinaties die wij maken in team, cast en decor stimuleren innovatie.

Rosalie Mohr

Rosalie Mohr

Directeur
Jari Vegting

Jari Vegting

Coördinator Bureau & Programmering
Sam Kosterman

Sam Kosterman

Productieleider
Eline Ferwerda

Eline Ferwerda

Projectleider Marketing
Sophie Braam

Sophie Braam

Marketing & PR
Ewa Chojecka

Ewa Chojecka

Projectleider marketing
Amber de Vrieze

Amber de Vrieze

Junior Marketeer
Pieter Kaya

Pieter Kaya

Controller
Mahmut Guler

Mahmut Guler

Financiele administratie

ANBI-informatie 

Theateralliantie is bij beschikking van 03-12-2013 door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling en ook als culturele instelling. Het huidige boekjaar loopt van 1 augustus 2023 t/m 31 juli 2024.  

  • Stichting Theateralliantie 
  • RSIN: 853440748 
  • KvK: 59361492 
  • Pazzanistraat 17, 1014 DB Amsterdam 
  • Email: info@theateralliantie.nl 

Doelstelling 

De Stichting Theateralliantie heeft als doel grootschalige, kwalitatief hoogstaande theaterproducties in Nederlandse theaters op de planken te brengen. Het gaat daarbij met name om voorstellingen die multidisciplinair zijn, waarin bijvoorbeeld zang, dans, muziek en toneel bij elkaar komen en die voor iedereen toegankelijk is. Omdat hier veel bij komt kijken zijn dit kostbare producties. De Stichting Theateralliantie wil bijdragen aan het realiseren van dit soort producties in Nederland, door onder meer de productionele samenwerking tussen theaters te bevorderen, waardoor risico’s gespreid kunnen worden. Daarnaast biedt de Stichting Theaterallianties deze producties en samenwerkingsverbanden financiële ondersteuning als dat nodig is. 

Samenstelling toezichthoudend orgaan 

De Stichting Theateralliantie heeft raad van toezicht bestaande uit de volgende leden: 

  • Dhr. C.B.G. Langeveld (voorzitter) 

  • Dhr. G.P. Prein (secretaris-penningmeester) 

  • Mevr. G.M.F. Sas-Rijnsburger  

  • Mevr. M.M. Willemsen-Wouters  

Beloningsbeleid raad van toezicht: De leden van het toezichthoudend orgaan ontvangen een niet-bovenmatige vacatiegeldvergoeding. 

Bedrijfsplan 

Meer weten over de Theateralliantie, lees dan hier het bedrijfsplan. 

Bedrijfsplan

 

Home Over ons